Ψ Jai Khodiyar Maa Ψ

Site Must be opened in internet explorer / Google crome browsers to view correct Gujarati Fonts
' હે નવદુગાઁ માઁ આઇ ખોડીયાર '
તમારા સપ્તાક્ષરમાં સાક્ષાત દર્શન થાય છે

' જ ' કેતા જીવન સુધરે,

' ય ' કેતા અવની સુખ મળે,
' ખો ' કેતા માઁ ખડી થાય,
' ડી ' કેતા દળદળ જાય,
' યા ' કેતા માઁ આવી મળે,
' ર ' કેતા રિદ્ધિ સિદ્ધિ મળે,
' માઁ ' કેતા મરણ ટાળે,
' જય ' કેતા જયકાર થાય,
' ખોડિયાર ' કેતા સંકટ જાય.

.......જય ખોડિયાર માઁ......
In modern age of instant food, ATM banking, sms booking, Khodiyar Maa comes upon as a Goddess of im
mediate deliverance. She is as quick an act as impatient are her followers. Most easy on heart, the extent of Khodiyar Maa’s benevolence is beyond the imagination of humans in bone and flesh. The right hand raised for blessing symbolizes her generosity.

She comes down heavily on the evil. It is believed that reading or reciting of ‘Khodiyar chalisa’ becomes an ultimate shield from the evil and protect her worshippers.Her relation to her bhakts can only be compared by a mother caring for her children. Khodiyar Maa rules over mind and heart. She rules over day and night. She rules over land and water. She chose a crocodile as her vehicle as it is an amphibian animal. Many of her traditional bhakts practice ‘mannats’(an offering made against a wish fulfilled) and ‘badhas’ (abstention from mainly food or other pleasure in reverence to God/Goddess in order to fulfill a wish) which they believe never go unanswered. Faith in Khodiyar Maa is the biggest asset any of her bhakts have and live with. Faith is the greatest form of power in universe. Faith is the most precious treasure. It can do the impossible. Whenever you chant, ‘Jai Khodiyar’ with faith in it makes you feel elated, enlightened, enriched and empowered.

Words fall short of competence to illustrate the divinity and prowess of Khodiyar Maa.
We can merely make an effort to share information on this site but it is your faith in Khodiyar Maa that can do wonders. Her bhakts across the globe, with faith in her can build a better world and a hygienic environment in the name of Khodiyar Maa; with her blessings. Jai Khodiyar.


Details of Khodiyar Maa:-

Khodiyar Maa’s
original name: Janbai
Khodiyar Maa’s weapon: Trishul
Khodiyar Maa’s vehicle (vahan): Crocodile
Khodiyar Maa’s Prasad (food): La
psi (Porridge)
Khodiyar Maa’s date of birth: Mahasudh Aatham (Ashadi beej as per some versions)
Period: 700A.D.
Khodiyar Maa’s place of birth: Roishala (near
Vallabhipur near Bhavanagar in Gujarat, India)
Khodiyar Maa’s mother: Minalde Gadhvi
Khodiyar Maa’s
father: Mamaniya Gadhvi

Khodiyar Maa’s siblings :-


Six Sisters :-

1) Aaval,
2) Jogal,
3) Togal,
4) Holbai,
5) Beejbai,
6) Sosai

One Brother :-

1) MehrakDifferent names of Khodiyar Maa:-

1) Janbai
2) Khodal
3) Trishuldhari
4) Tataniya dhara wali
5) Matel dhara wali
6) Galdhara wali
7) Maavdi

Most auspicious day to worship Khodiyar Maa: Tuesday
 
Template designed using TrixTG